Etablering byggegrunn

Etablering av byggegrunn for antatt første byggetrinn.

z