En ny bydel ved Nitelvas bredd

Strandveien 1
har tatt initiativ til utvikling av eiendommen ved Nitelvas bredd. Målsettingen var å tilrettelegge for boligutvikling i urbane strøk, men i nær knytning til og på naturens premisser.

Vis mer..
Alle illustrsjoner er kun ment som visualisering av planforslaget.
z