Trinnvis utbygging

Planforslaget beskriver et svært stort utbyggingsprosjekt. Endelig ferdigstilelse forventes å ta inntil 20 år. Fokus på en realistisk prosjektøkonomi samtidig som utbyggingen av viktig offentlig infrastruktur og natur- og miljømessige tiltak sikres.


Under følger illustrasjoner som viser forslag til hvordan prosjektet kan tenkes utbygd..

z