Høyder/sol

Hva er maks byggehøyder?

Den forslåtte bebyggelsen har i gjennomsnitt i overkant av 5 etasjer, med variasjon mellom 4 og 6 etasjer. Gitt områdets nordøstre henvendelse mot Nitelva, er det foreslått noen høyere hus i østre del av området med henholdsvis 14 og 8 etasjer, dette for å kunne tilby et større spenn av boligtyper og for å gi området og Lillestrøm en annen - forhåpentlig ny og spennende - karakter.

 

For videre lesing vises det til Planbeskrivelse og Vurdering av byggehøyder mot elva i dokumentarkivet.

z