Fellesskap

Hvor mange parkeringsplasser legger prosjektet opp til?

I reguleringsplanen legges det opp til max parkeringstillatelse for 0,7 biler pr boenhet. Dette er bestemt gjennom Kommuneplanen i Skedsmo kommune.

 

Prosjektet tar utgangspunkt i at den teknologiske utviklingen fortsetter både i forhold til eget bilhold, bildelingsordninger og utvikling av kollektiv trafikk. Slik sett forventes behov for egne biloppstillingsplasser å reduseres.

 

I tillegg til parkering for boligene avsettes minst 6 parkeringsplasser for biler som omfattes av en/eller flere bilkollektivordninger. Disse vil være åpne for alle beboere innenfor planområdet.

 

Med arealfordeling slik den foreligger, vil dette medføre maksimalt 1 178 parkeringsplasser.

 

Videre vil det bli tilrettelagt med løsninger og servicepunkter for sykkelparkering.

z