Selskapsdokumenter

Eierseminarer

I generalforsamling 20. juni 2016 ble det bestemt at det skulle avholdes eierseminar.

Eierseminaret skal være et supplement for selskapets eiere og ledelse til å drøfte forhold som ikke naturlig hører inn under generalforsamling eller være et mindre formelt samarbeidsfora for å sikre at selskapet har gode remmabetingelser og at man når de mål som er satt. 

 

Dette ble første gang avholdt 5. desember 2017.
Innkalling, presentasjon og referat

Siste eierseminar avholdt 6. desember 2018  
Innkallingpresentasjon og referat.

Generalforsamlinger

Det avholde generalforsamling i selkskapet en gang i året. 
Eierne mottar sakdokumenter og behandler disse i kommunestyre eller formannskap i forkant av generalforsamlingen.

 

Strandveien 1 AS legger ut dokumenter fra generalforsamlinger i selskapet for årene 2015 - 2017.

 

Driftsåret 2017 - Generalforsamling 14. mai 2018  
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

Driftsåret 2016 - Generalforsamling 29. juni 2017  
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

Driftsåret 2015 - Generalforsamling 20. juni 2016  
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

 

Generalforsamling regnskapsåret 2018 antas avholdt medio mai 2019.

Statusrapporter

Selskapet har utarbeidet statusrapport som ble distribuert til eierne i forbindelse med generalforsamlingen 14. mai 2018. Denne omhandler mye bakgrunnsinformasjon, både om historien, "vannverkssaken" og hva selskapet beskjeftiger seg med i dag. 

Her kan du lese rapporten.

 

Ny rapport legges fram i forbindelse med innkalling til generalforsamling.

Fordeling av midler

I 2011 ble det nedsatt et utvalg bestående av eierkommunenes rådmenn og daglig leder i Strandveien 1 AS for å fremme forslag til eierne om fordeling av midler som kommer inn som følge av selskapets innfordring og annen økonomisk aktivitet. 

Gruppen fremla innstilling til eierne 15. august 2011 og denne innstillingen ble vedtatt i alle eierkommuner i løpet av høsten 2011. 

 

Rapporten kan du lese her

Revisjonsrapporter

Strandveien 1 AS (tid Sentralrenseanlegget RA-2 AS) har ved to anledninger hatt forvaltingsrevisjon etter krav fra eiere. 

Rapportene er utarbeidet av Romerike Revisjon og er avlevert til eierne i 2015 og 2017. 

Revisjonsrapport 2015 kan du lese her
Revisjonsrapport 2017 kan du lese her

z