Sosial Infrastruktur

Fritid

Prosjektet tilrettelegger for byggingav boliger som er attraktive for mennesker i alle livsfaser.

 

Eksempelvis vil bedre tilgang til aktiviteter og opplevelser kunne øke interessen fra unge familier.

 

Tilgang til båthavn, padling, fugletitting og et stort turveinettsammen med attraktivt uterom i boligområdet er eksempler på tilbud som favner en bred målgruppe.

 

God tilgjengelighet for mennesker med
ulikt behov skal sikres.

Barn & unge  

Prosjektet legger tilrette for barnehagebilfritt miljø,
10 nærlekeplasser og 2 strøkslekeplasser, nærhet til vann
og natur. Åpne arealer som inviterer til
trygt opphold og ferdsel.

 

Attraksjoner som inviterer til aktivitet

og undervisning.

Sosiale møteplasser  

Prosjektet tilfører en rekke positive kvaliteter i form av varierte møteplasser for lek og opphold for både små og store.

 

Elva gjøres mer tilgjengelig ved å lage promenader
og ny elvefront.

 

Det etableres store, grønne fellesområder og torg som både vil fungere som attraktive uteoppholdsarealer for beboerne og være tilgjengelig for allmennheten.

 

Størrelsen på utbyggingsområdet gir en romlig dynamikk med kvartaler, gater, torg og tun.

 

Området tilknyttes gangveisystemet
i Lillestrøm.

§