Området

Historie

Området som er byggegrunn for prosjektet har utviklet seg over tid. Strømsveien ble ført over Nitelva Bru ved at det i ca 1910 ble bygget vei og bu over Nitelva. Bruanlegget over Nitelva inkluderte en lang fylling fra Jenseberget som ble anlagt med sprengstein fra det samme berget. På fyllinga plantet veivokteren Brede Andresen fra Strømmen en bjørkeallé som sto helt til den gamle fagverksbrua rundt 1970 ble erstattet med den nåværende betongbrua.

 

(kilde: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Nitelv_bru_(Skedsmo)

Området i dag

Mesteparten av planområdet på land ligger i et flatt, sterkt bearbeidet terreng med planerte og utfylte flater. Nitelva som inngår i planområdet grenser mot Elveparken i øst. I vest grenser planområdet til en ås med spredt småhusbebyggelse. I nord grenser planområdet til Strømsveien. Planområdet i sør blir avgrenset av Henrik Sørensens veg.

 

Området har tidligere vært preget av lager og industrivirksomhet som ligger spredt. Området er i senere tid planert og klarert miljøteknisk. Deler av området fungerer også som et midlertidig mellomlager av sprengstein fra naboprosjektet.

§