Nøkkeltall

Nøkkeltall

Areal Størrelse

Planområdets areal 141 000 m2

(Areal i Lillestrøm 106 000 m2,

areal i Rælingen 35 000 m2)

Maks bruksareal (BRA) 145 000 m2

(Lillestrøm 130 800 m2,

Rælingen 14 200 m2 BRA)

Eksisterende landfast areal 48 680 m2

Utfylt areal til ny bygningsrekke 26 000 m2

Totalt bebyggbart areal Strandveien 1 tomt 74 680 m2

 

Antallet boenheter vil være avhengig av fordelingen mellom og størrelse på de ulike formålene som det kombinerte formålet tillater. Dette gjelder i hovedsak arealfordelingen mellom bolig og tjenesteyting/kontor/bevertning. Plan- forslaget åpner eksempelvis for inntil ca. 1 600 boenheter med utgangspunkt i et areal på 139 700 m2 BRA. For å anskueliggjøre vil f.eks. en fordeling på 80/20 % mellom forholdsvis bolig og tjenesteyting/kontor/bevertning og med utgangspunkt i gjenværende areal på 139 700 m2 BRA, gi rom for opptil ca. 1 300 boenheter, hvorav ca. 170 i Rælingen. Dette er eksempler og det er reguleringsbestemmelsene som er avgjørende.

 

Antall boenheter pr. dekar 17 boenheter pr. dekar

Antall personer som boligene gir plass til
ca. 4 000 innbyggere

Antall etasjer – høyeste bygg og laveste bygg 14 og 3

Grad av utnytting ca. 194 %

§