Dokumenter

Plandokumenter

Stransveien 1 AS med datterselskap har levert et stort planforslag til behandling i Lillestrøm og Rælingen kommune. Dokumentmassen er betydelig, men vi har lagt ut link til Skedsmo kommunes dokumentarkiv. 

 

Her finner du dokumenter vedrørende reguleringsarbeid.

Selskapsdokumenter

Styret i selskapet har besluttet å legge ut informasjon knyttet til avholdte og kommende generalforsamlinger, eierseminarer, andre statusrapporter eller dokumenter som viser vesentlige vurderinger og beslutninger for selskapets drift og stilling. 

Vi har samlet dokumentene og gitt noe bakgrunnsinformasjon.

 

Her finner du dokumenter vedrørende selskapet

§