Dokumenter

Plandokumenter

Stransveien 1 AS med datterselskap har levert et stort planforslag til behandling i Lillestrøm og Rælingen kommune. Dokumentmassen er betydelig, men vi har lagt ut link til Skedsmo kommunes dokumentarkiv. 

 

Her finner du dokumenter vedrørende reguleringsarbeid.

Kommunal behandling

Skedsmo og Rælingen kommune behandlet planforslaget høsten 2017 og la planen ut til offentlig ettersyn. 

 

Ved utløp av frist for kommentarer fremmet Fylkesmannen i Oslo og Akershus innsigelse til planen.

Innsigelsen kan du lese her.

 

Det er planlagt mekling mellom Fylkesmannen i Viken og vertskommunene 20. august 2020.

 

Selskapsdokumenter

Styret i selskapet har besluttet å legge ut informasjon knyttet til avholdte og kommende generalforsamlinger, eierseminarer, andre statusrapporter eller dokumenter som viser vesentlige vurderinger og beslutninger for selskapets drift og stilling. 

Vi har samlet dokumentene og gitt noe bakgrunnsinformasjon.

 

Her finner du dokumenter vedrørende selskapet

§