Sosiale møteplasser

Prosjektet tilfører en rekke positive kvaliteter i form av varierte møteplasser for lek og opphold for både små og store.

 

Elva gjøres mer tilgjengelig ved å lage promenader
og ny elvefront.

 

Det etableres store, grønne fellesområder og torg som både vil fungere som attraktive uteoppholdsarealer for beboerne og være tilgjengelig for allmennheten.

 

Størrelsen på utbyggingsområdet gir en romlig dynamikk med kvartaler, gater, torg og tun.

 

Området tilknyttes gangveisystemet
i Lillestrøm.

z