Fritid

Prosjektet tilrettelegger for byggingav boliger som er attraktive for mennesker i alle livsfaser.

 

Eksempelvis vil bedre tilgang til aktiviteter og opplevelser kunne øke interessen fra unge familier.

 

Tilgang til båthavn, padling, fugletitting og et stort turveinettsammen med attraktivt uterom i boligområdet er eksempler på tilbud som favner en bred målgruppe.

 

God tilgjengelighet for mennesker med
ulikt behov skal sikres.

z