Barn & unge

Prosjektet legger tilrette for barnehage, bilfritt miljø,
10 nærlekeplasser og 2 strøkslekeplasser, nærhet til vann
og natur. Åpne arealer som inviterer til
trygt opphold og ferdsel.

 

Attraksjoner som inviterer til aktivitet

og undervisning.

z