Miljø

Kollektivtransport

Nær avstand til Lillestrøm stasjon og bussterminal, Sagdalen stasjon og framtidig kollektivakse i Strømsveien.

 10 minutter til Oslo sentrum og 12 minutter til Gardemoen.

 Maks 0,7 parkeringsplasser per bolig og etablering av nærbutikker, reduserer behov for egen bil.

 Prosjektet gir derfor et bidrag til en mer miljøvennlig
utvikling av byen.

Utfylling

Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA) utvider renseanlegget og sprenger ut fjellmasser som skal transporteres ut.


105 000 m3 masse til utkjøring vil utgjøre 169 tonn co2 og ca 20 000 transporter gjennom Lillestrøm.

 

Ved å nytte massene til utfylling av byggegrunn bortfaller behov for transport gjennom Lillestrøm og co2 avtrykket reduseres til 4,2 tonn.

(kilde: Framskrivning av Samfunnsnytterapport, utarbeidet av Vista Analyse AS)

Finansiering

Prosjektet genererer betydelige midler som tilbakeføres
til eierkommunene og brukes innen vann- og avløpssektoren, for framtidig miljøvern.

 

Midlene skal fortrinnsvis benyttes til utbedring av gamle
vann- og avløpssystemer i kommunene.

z