Barn & unge

Hvor ligger nærmeste barnehager?

Prosjektet legger opp til etablering av 8-avdeling barnehage, med plass til opptil 108 barn.

 

I tillegg ligger det flere eksisterende barnehager i nærheten av planområdet, f.eks Stalsberg familie barnehage, Strømmen barnehage, Svanen familie barnehage, Noahs ark Barnehage, Furulund Barnehage og Hagan Barnehage

z